Zuchtbuch-Nr.NameHDEDPrüfungenAllgemeines
       
      
      
      
      
      
      
      

 

     

 

 

 

      

2042626

Finley

B2

frei/II

Dummy A 

2042627FixB2/C1frei/freiDummy A, Wesenstest

2042628

FaeD2frei/frei
2042629Feeby--
2042630FillyB1frei/frei  
 

 

 

 

   
29617EisbärA-2 frei/frei 
29618EddyA-2 frei/frei

BHP, Dummy A (GRC), WT

 

29619EnricoA-2 frei/frei 
29620ElvisB1/B2 frei/freiWT
29621EycoA-2 frei/freiBHP
29622EnoraC2/D1 frei/freiAPD/A,WT
29623EnjoyA-2 frei/frei 

 

 

 

 

DRC-G 0623121ConanB-2frei/freiWT, BHP 
DRC-G 0623122ChuckC-1frei/frei  
DRC-G 0623123Charly-BrownB-1frei/freiWT. 
DRC-G 0623124CarusoC-1frei/freiWT, 
DRC-G 0623125CapriceB-2frei/freiWT, BHP 
DRC-G 0623126ChoiceC-2frei/freiJP/R, ZZL (vorzüglich), div. Wt (A), BLP, Deutscher Champion (VDH) 

 

 

DRC-G 0521541BalouA-2frei/freiWT,+22.08.16
DRC-G 0521542Buddy-Holly   +05.11.05
DRC-G 0521543BarcleyB-1frei/frei  
DRC-G 0521544BonnyC-2frei/freiWT, BHP, ZZL (vorzüglich),APD/A, 
DRC-G 0521545Billie-JeanA-2frei/freiWT, JP/R, ZZL (vorzüglich),APD/A, BLP+19.12.16
DRC-G 0521546BahiaB-1frei/frei  
DRC-G 0521547BeautyA-2frei/freiWT 
DRC-G 0521548BritneyB-1frei/frei  
DRC-G 0521549Branca  Therapiebegleithund 

 

 

DRC-G 0319060AykoB-2frei/freiWT, BHP-A (GRC)      +29.07.16 
DRC-G 0319061AntonA-2frei/freiWT, BHP, APD/A, div. Wt (A)

 +08.01.16

DRC-G 0319062AaronA-1frei/freiWT, ZZL (vorzüglich)

 +08.11.11

DRC-G 0319063AngelB-1I/IIWT, BHP, APD/A + F, div. Wt (A+F)

 +26.03.16

DRC-G 0319064AyschaA-1frei/freiWT +09.05.13
DRC-G 0319065AllyA-2frei/freiWT, BHP, APD/A,  div. Wt (A) ZZL (sehr gut) +10.08.15
DRC-G 0319066AprilA-2 frei/frei WT 
DRC-G 0319067AlinaA-1 frei/frei  +10.10.08
DRC-G 0319068AykaA-2 frei/frei WT, BHP, APD/A (GRC) 
DRC-G 0319069AlessaA-1 frei/frei